Tel: 03-3966-8910
Fax: 03-3966-1836
E-Mail: office@tgn.ac.jp
URL: www.tgn.ac.jp
◆Mục tuyển dụng
■Điều kiện nhập học
Đã tốt nghiệp THPT ( hoặc sắp tốt nghiệp)Ngoài ra phải được chứng nhận có năng lực nhận thức bình thường

■Thời gian nhập học và các kỳ học
Nhập học tháng 1: Khóa học 1 năm 3 tháng
Nhập học tháng 4: khóa học 1 năm hoặc 2 năm
Nhập học tháng 7: khóa học 1 năm 9 tháng
Nhập học tháng 10: khóa học 1 năm rưỡi
Khóa học ngắn hạn: học 1 tháng đến 3 tháng
Thời gian nhập học tùy vào sự quyết định
■ điều kiện nhập học
1. Đã tốt nghiệp THPT, đã đỗ đại học tại đất nước mình.
2. Đã đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 4 trở lên hoặc đã tham gia học trên 150 giờ học tiếng Nhật.
3. Những người có thành tích học tập suất sắc tại các trường đại học hoặc THPT tại đất nước. Ngoài ra phải được chứng nhận có năng lực nhận thức bình thường.

■Học phí
Phí tuyển dụng      20,000 yên (thu khi nộp đơn nhập học)
Tiền nhập học      60,000 yên (thu 1 lần khi nhập học)
  Những sinh viên nhập học tháng 4 7月入學 10月入學 1月入學
Giáo trình (1 năm) 600,000yên 600,000yên 600,000yên 600,000yên
Sau 2 năm 600,000yên 450,000yên 300,000yên 150,000yên
Những chi phí phát sinh (1 năm)   80,000yên   80,000yên   80,000yên   80,000yên
Sau 2 năm   80,000yên   60,000yên   40,000yên   20,000yên
  ◇Mục chú ý
 1. Học phí thu rồi không trả lại. Trường hợp sau khi nhận được giấy chứng nhận có tư cách lưu trú rồi mà không được văn phòng đại diện nước ngoài cho phép nhập cảnh thì nhà trường sẽ hoàn lại một phần học phí theo qui định của trường. Hãy xem mục hiệp hội khuyến khích dạy tiếng Nhật trong phần giới thiệu về trường bằng tiếng Nhật
 2. Trường hợp chuyển tiền từ nước ngoài nhà trường sẽ chi trả kinh phí cho ngân hàng Nhật Bản.
 3. Giấy chứng nhận có tư cách lưu trú do cục quản lý nhập cảnh Tokyo cấp sẽ được chuyển cho sau khi thu xong tiền học năm đầu tiên. Trong các hoạt động ngoại khóa không có phí đi lại .
Với mục đích làm tăng năng lực tiếng Nhật. Trang bị cho học sinh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật một cách đồng đều. Tổ chức các giờ học cùng sinh viên chính qui, các hoạt động giao lưu với người Nhật cùng các bài giảng ngoại khóa phong phú.
■Trình độ nhập học
 • Những người đã tham gia hơn 150 giờ học tiếng Nhật sau khi được xét nhập học có thể nhập học hàng tháng.
 • Những người bắt đầu học tiếng Nhật hoặc có trình độ tiếng Nhật cơ bản có thể nhập học khi khai giảng các lớp sơ cấp vào mỗi học kỳ. *1 : Tùy thuộc vào số lượng học sinh nhập học cũng có trường hợp không vào được lớp có trình độ tương đương.
  ■ Đối tượng
  Những người đang sống ở Nhật , Những người đã được cấp vi sa lưu trú.
  ■ Hồ sơ cần thiết khi đăng ký
  Đơn nhập học, hộ chiếu bản copy, 4 ảnh 3×4cm
  ■ Khóa học
 • Thời gian nhập học Thời gian học Trình độ tiếng Nhật cần thiết khi nhập học
  Tháng 1 4 tuần, 2 tháng, 3 tháng Đã tham gia hơn 100 giờ học tiếng Nhật.
  Tháng 4 4 tuần, 2 tháng, 3 tháng Mới bắt đầu học tiếng Nhật cũng có thể tham gia.
  Tháng 7 4 tuần, 2 tháng, 3 tháng Đã tham gia hơn 100 giờ học tiếng Nhật.
  Tháng 10 4 tuần, 2 tháng, 3 tháng Mới bắt đầu học tiếng Nhật cũng có thể tham gia.
  Khóa học đặc biệt tháng 1, tháng 7 4 tuần, 6 tuần Đã tham gia hơn 100 giờ học tiếng Nhật
  ■Học phí ( cơ bản)
  Khóa học Học phí Chi phí phát sinh Tổng
  4 tuần   60,000yên 30,000yên   90,000yên
  6 tuần   90,000yên 30,000yên 120,000yên
  2 tháng 120,000yên 30,000yên 150,000yên
  3 tháng 160,000yên 30,000yên 190,000yên
  Chi phí phát sinh : tiền tài liệu hỗ trợ giảng dạy, tiền cơ sở vật chất, 1 phần phí hoạt động ngoại khóa.
  ↑TOPkhóa dài hạnkhóa ngắn hạn
  東京都知事認可・東京外語学園日本語学校 |住所:東京都北区浮間3-19-21 〒115-0051
  Tel: 03-3966-8910 Fax: 03-3966-1836|E-Mail: office@tgn.ac.jp|URL: http://www.tgn.ac.jp
  Login