Tel: 03-3966-8910
Fax: 03-3966-1836
E-Mail: office@tgn.ac.jp
URL: www.tgn.ac.jp
◆Học bổng
  • Đạt thành tích kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 2 trở lên;
  • Tỷ lệ phần trăm có mặt tại lớp hơn 95%;;
    Ngoài ra còn xét dựa vào thành tích học tập và sự hăng hái học tập của mỗi học sinh.
  • 東京都知事認可・東京外語学園日本語学校 |住所:東京都北区浮間3-19-21 〒115-0051
    Tel: 03-3966-8910 Fax: 03-3966-1836|E-Mail: office@tgn.ac.jp|URL: http://www.tgn.ac.jp
    Login